Terug naar profijten

Hoe wil men zijn hart gezond houden

SheychIbn Oethaimien (overleden1421 H ) zei:
“Een van de grootste oorzaken voor de integriteit en een gezond hart, is het veelvuldig reciteren van de Qor-aan.”

Nooroen ‘alaa Addarb 12/20.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren