Terug naar profijten

Je omgang met een gelovige in drie dingen

Tanbieh El Ghaafilien 1/178

Yahia Ibn Moe’aadh (overleden 258 H) zei:

“Laat de gelovige drie dingen van je hebben:

  • Als je hem niet baat, doe hem dan geen kwaad;
  • En als je hem niet verblijdt, maak hem dan niet verdrietig;
  • En als je hem niet prijst, misprijs hem dan niet”.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren