Terug naar profijten

Je verricht goede daden omdat Allaah je liefheeft

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

“Denk niet dat jouw Nafs degene is die jou heeft geleid tot het doen van goede daden.
De reden echter is, omdat jij een dienaar bent waarvan Allaah houdt. Dus verwaarloos deze liefde (van Allaah jegens jou) niet, anders laat Hij jou links liggen (in de steek).”

‘Iddat Assaabirien 304.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren