Terug naar profijten

Kennis houdt het hart in leven

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:
“Kennis is het voedsel, het drinken en het medicijn van het hart. Dus is zijn hiervan afhankelijk.
Als het hart kennis verliest, dan is het stervend. Alleen is men niet bewust van zijn dood”.

Miftaah Daar Assa’aadah, blz. 170.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren