Terug naar profijten

Liever een gezond hart dan een gezond lichaam

Hilyat El-Awliyya-e 7/82.

Soufiaan Aththawrie (overleden 161 H) zei:

“Er zal een tijd komen waarin de (menselijke) harten zullen stervenen, de lichamen zullen leven”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren