Terug naar profijten

Moslimbroederschap bestrijdt de Soennah


Sheych El-Albaanie (overleden 1420 H) zei:

“Ons meningsverschil met de Moslimbroederschap is een meningsverschil in de fundamenten (van de godsdienst), niet alleen in de secundaire zaken! Het is niet juist om te zeggen dat de Moslimbroederschap Soennieten zijn. Omdat zij juist de Soennah bestrijden”.

Silsilat El-Hoedaa wan-Noor, 356.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren