Terug naar profijten

Niemand is onfeilbaar of beschermd tegen fouten of zonden na de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam

Djaami’ Arrasaa-il 1/266

Sheych El-Islaam Ibn Taymiyah (overleden 728 H) zei:

“De vrome voorgangers van moslims en de godsdienstimams van alle religieuze groeperingen zijn het unaniem er over eens dat niemand na de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe aleihi wasallam is, die onfeilbaar of beschermd is tegen fouten noch tegen zonden”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren