Terug naar profijten

Niemand kan je deren als Allaah je ondersteunt

Ibn El-Qayyim (overleden 751 H) zei:

“Wie zou iemand kunnen schaden die door Allaah wordt ondersteund?
Ook al zouden de hemelen, de aarde en de bergen hem iets kwaads willen doen, dan zal Allaah voor hem toereikend zijn.”

I’laam El Moewaqqi-‘ien, 2/123.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren