Terug naar profijten

Niemand mag een ander verachten

Faydh El-Qadier 5/380.

Sheych El-Manaawie (overleden 1031 H) zei:

“Niemand mag een ander verachten. Misschien heeft de verachte het zuiverste hart, de zuiverste daad en de meest oprechte intentie. Omdat minachting van de dienaren van Allaah leidt tot verlies, vernedering en oneer”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren