Terug naar profijten

Niet alle geleerden worden door Allaah in rang verheven

Sheych Moebaarak El Mielie (overleden 1364 H)zei:

“Wat betreft degenen die verbonden zijn met de wetenschap (de geleerden); zij bevinden zich allen niet op hetzelfde niveau. Niet iedereen die kennis heeft wordt door Allaah in rang verheven.”

As-Shirk wa Madhaahirohoe 42.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren