Terug naar profijten

Spreken doe je tot diegene die naar je luistert

Aboe Amr Ibn El-‘Alaa (overleden 154 H) zei:

“Het is niet beleefd om diegene te antwoorden die jou niets vraagt of diegene te vragen die je geen antwoord geeft of te spreken tot diegene die niet naar jou luistert”.

Sayr A’laam Annoebalaa 6/409.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren