Sterven op de Soennah

 Imam Maalik (overleden 179 H) zei:

“Wie op de Soennah sterft, mag blij zijn”.

El Harawie in Dhamm El Kalaam 4/121, nr. 880.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER