Terug naar profijten

Vasthouden aan de Soennah biedt bescherming, met toestemming van Allaah

Imam Ash-Shaatibie in El I’tisaam blz. 116.

Ibraahim At-Taymie (overleden 95 H) zei:

“O Allaah, bescherm mij met uw religie en de Soennah van Uw Profeet, tegen het oneens zijn in de waarheid en tegen het volgen van de begeertes."

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren