Terug naar profijten

Vasthouden aan (goede) broederschap

Sheych Rabie’ Ibn Haadie zei:

“Houd goed vast aan de broederschap en als er iets tussen jullie gebeurt, vergeet dan het verleden en breng nu nieuwe witte bladzijden tevoorschijn.”

El Majmoe’ 1/481.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren