Vergevingsgezind zijn geeft rust

Sheych Ibn Baaz (overleden 1420 H) zei:

“Als jij jezelf aan de vergeving laat wennen, zal jouw ziel rustvinden, jouw hart gerustgesteld worden en jouw status zal worden verheven bij Allaah en bij zijn dienaren. Want Allaah, verheven is Hij, is de meest Vergevingsgezinde en houdt van vergeving”.

Hadieth El Masaa-e 213.

De zuivere Islaam

Volgens het begrip van de vrome voorgangers
DONEER