Terug naar profijten

Vergevingsgezind zijn geeft rust

Hadieth El Masaa-e 213.

Sheych Ibn Baaz (overleden 1420 H) zei:

“Als jij jezelf aan de vergeving laat wennen, zal jouw ziel rustvinden, jouw hart gerustgesteld worden en jouw status zal worden verheven bij Allaah en bij zijn dienaren. Want Allaah, verheven is Hij, is de meest Vergevingsgezinde en houdt van vergeving”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren