Terug naar profijten

Vestig je hoop altijd op Allaah

Iemand van Assalaf Assaalih (de vrome voorgangers) schreef aan een van zijn broeders:
Voort…,
“Als Allaah met jou is, voor wie zou jij je dan moeten vrezen?
Echter als Allaah tegen jou is, op wie zou jij dan jouw hoop moeten vestigen?”

Djaami’ El ‘Oeloom Wal-Hikam: 1/471

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren