Terug naar profijten

Wanneer iemand de waarheid als valsheid aanziet en omgekeerd

Aan Mohammed Ibn Ka'b El-Qoradhie (overleden 108 H) werd gevraagd:

“Wat is het teken van afdwaling ?”
Hij antwoordde: "Dat men veracht wat hij vroeger goed vond (de juiste kennis),
en begeerlijk wordt tegenover wat hij (vroeger) slecht (de Bida’) vond."

Hliyat El-Awliyaa 3/215

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren