Terug naar profijten

Wat is het verschil tussen de Aqiedah en de Manhaj?

Sheych Mahammed Amaan El-Djaamie (overleden 1416 H) zei:

“De Manhaj (de methodiek) is de weg, en de Aqiedah is het geloof wat je in jezelf hebt ten opzichte van je Heer (Allaah), je religie en je Profeet. Dat wil zeggen de methodiek van Ahloes-Soennah wal Djamaa’ah. Het is dus het pad naar het geloof en de manier waarop dat geloof zich bevindt. Er is geen verschil tussen de Manhaj en de Aqiedah, ze zijn onafscheidelijk.
Iemand die zegt dat een persoon Salafi is in zijn Aqiedah en Ikhwaanie in zijn Manhaj; is een filosofie zonder betekenis”.

De gouden antwoorden op Manhaj vragen, vraag nr. 23.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren