Terug naar profijten

Wat telt is de waarheid en niet wie het vertelt

 

Sheych Abdoel Hamid Ibn Badis (overleden 1359 H) zei:

“Wat telt is niet wie de verteller is of wat de verteller vertelt. Maar wat telt is het argument en het bewijs”.

El Aathaar 6/340.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren