Terug naar profijten

Wat telt is het volgen van de Soennah

As-Sahiehah 5/13.

Sheych El-Albaanie (overleden 1420 H) zei:

“Wat telt is niet de grote omvang van de aanbidding, maar datgene wat op Soennah is, ver van de Bid’ah”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren