Terug naar profijten

Wat telt is het volgen van de Soennah

Sheych El-Albaanie (overleden 1420 H) zei:

“Wat telt is niet de grote omvang van de aanbidding, maar datgene wat op de Soennah is, ver van de Bid’ah”.

As-Sahiehah 5/13.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren