Terug naar profijten

Wie een gelovige verraadt, deze heeft Allaah en Zijn Boodschapper verraden

Soefiaan Ath-Thawrie (overleden 161 H) zei:

“Pas op voor het verraden van een gelovige. Want wie een gelovige verraadt, heeft Allaah en Zijn Boodschapper verraden.

Als jij jouw broeder omwille van Allaah liefhebt, stel jezelf voor hem beschikbaar en geef hem van je geld.

En kijk uit voor ruzies, conflicten en redetwisten. Omdat je hiermee onrechtvaardig, een verrader en een zondaar zult worden.

En wees geduldig op alle gebieden. Omdat het geduld leidt naar het goede en het goede leidt naar het Paradijs”.


Hilyat El-Awliyaa-e 7/82.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren