Terug naar profijten

Wie kennis niet liefheeft, zit niets goeds in hem

Imam As-Shaafi’ie (overleden 204 H) zei:

“Er zit niets goeds in hem, die kennis niet liefheeft. Er mag dan ook geen kennis of vriendschap tussen jou en hem tot stand komen”.

Tawaalie At-Ta-e-nies blz. 167.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren