Terug naar profijten

Wie kennis niet liefheeft, zit niets goeds in hem

Imam As-Shaafi’ie (overleden 204 H) zei:

“Wie kennis niet liefheeft, zit niets goeds in hem. Laat met zo iemand geenkennis maken, noch vriendschap sluiten”.

Tawaalie Atta-e-nies, blz. 167.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren