Wie ongehoorzaam is aan de Profeet zit fout en moet weerlegd worden

July 24, 2021

AbdoerRahman Ibn Hassan Aal Sheych (overleden 1285 H) zei:

“De metgezellen en degenen die na hen kwamen weerlegden steeds degene die inde fout zat, ongeacht wie hij was. Ook wanneer het een grote geleerde was of iemand die Allaah het meest vreesde.

En Allaah, die de Profeet Mohammed salla Allaahoe aleihi wasallam met de leiding en de religie van de waarheid heeft gezonden, heeft ons opgedragen om hem te volgen en degene die zijn leiding niet volgt te verlaten. En degene onder de geleerden die ongehoorzaam is aan aan de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam zit fout. Die moet op zijn fout geattendeerd worden en zijn fout moet weerlegd worden”.

Addoerar Assinniyah 4/9.