Terug naar profijten

Wie weigert terug te keren naar de waarheid, wordt verworpen

El-Fataawaa El Djaliyyah 1/178

Sheych Ahmed An-Najmie (overleden 1429 H) zei:

“Als er iemand is die tot de Salafistische Manhaj behoort en die in de fout gaat, dan wordt hij geadviseerd.
Als hij weigert terug te keren naar de waarheid, wordt hij verworpen en verlaten. Hij wordt weerlegd en afgesneden van het Salafistische lichaam.
Dit is te vergelijken met een (ziek) orgaan dat geamputeerd wordt om het lichaam te behouden”.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren