Terug naar profijten

Woord en daad zijn onscheidbaar

Soufiaan Ibn Oeyaina (overleden 198 H) zei:

“Als jij je in een tijd bevindt waarin het woord zonder actie en kennis zonder daad geaccepteerd wordt, weet dan dat jij in een slechte tijd zit en tussen slechte mensen bent”.

Ibtaal El Hiyal 1/34.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren