Terug naar vragen & antwoorden

De regelgeving voor een diabetespatiënt die niet mee kan vasten

Wij hebben een persoon in de familie die niet kan vasten, hij is diabetespatiënt. Klopt het dat hij voor elke niet-gevaste dag € 5,- moet uitgeven? Of moet hij deze uitsluitend in de vorm van voedsel uitgeven?

Alle lof is aan Allaah, de Heer der werelden. Hem Alleen aanbidden wij en Hem Alleen vragen wij om hulp. Degene die door Allaah wordt geleid, kan door niemand worden misleid en wie Allaah laat dwalen kan door niemand worden geleid. En ik getuig dat er geen godheid is - die het recht heeft om aanbeden te worden - behalve Allaah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Deze persoon moet voor elke niet-gevaste dag een Fidyah¹ afdragen. Deze wordt niet in geld uitgegeven maar in voedsel.

Dit geldt voor de volgende personen:

 1. Personen die een hogere leeftijd bereikt hebben (bejaarden), die te zwak zijn om te vasten;
 2. Personen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en die niet kunnen vasten (ook al zijn ze jong). Hier is er El-Hamdoe lillaah geen meningsverschil over.
 3. De zogende – en de in verwachting zijnde vrouwen.

Over deze laatste groep is er een meningsverschil onder de geleerden, of zij (de zogende –en de in verwachting zijnde vrouwen) al dan niet deze vervangende plicht (de Fidyah) moet afdragen, wanneer zij niet in staat zijn om te vasten door de vermelde oorzaken².

Voor deze groepen geldt het volgende vers:

{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}

سورة البقرة 184

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het niet kunnen doen) rust de plicht van een Fidyah voor een arme}.

Soerat El-Baqarah 184

Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoeAllaah zei:

Over hoe deze voedsel uitgegeven moet worden kan men kiezen uit het volgende: men kan (voor elke niet-gevaste dag) een halve Saa’³ voedsel aan rijst e.d. geven aan een behoeftige. Maar hij kan ook een maaltijd bereiden en de armen daarnaar uitnodigen.⁴

Dit laatste is wat Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe ‘anhoe heeft gedaan. Hij heeft een grote schaal met Tharied⁵ gemaakt en heeft vervolgens 30 arme personen daarvoor uitgenodigd⁶.

Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoeAllaah zei:

Deze Fidyah heeft dezelfde regelgeving als Zakaat El-Fitr en mag niet in geld worden uitgegeven, maar in voedsel, zoals deze ook wordt uitgegeven als Zakaat El-Fitr: in graan, rijst, dadels, rozijnen en andere producten.

Wanneer dit niet mogelijk is, dan kan men het in kant en klaar voedsel uitgeven. Zie de Athar van Anas Ibn Malik radhiya Allaahoe ‘anhoe.

Men moet voor elke niet-gevaste dag een halve Saa’ aan voedsel uitgeven.

De mensen aan wie deze Fidyah wordt gegeven moeten arm zijn. Zoals dat in het vers staat:

{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}

سورة البقرة 184

(De interpretatie van de betekenis van het vers):

{En op degenen die slechts met grote moeite kunnen vasten (en het niet kunnen doen) rust de plicht van een Fidyah voor een arme}.

Soerat El-Baqarah 184

Als men de desbetreffende armen hier kan vinden zoals vluchtelingen, illegalen ed. is het goed. Zo niet, dan kan het ook in een Islamitisch land worden uitgegeven.

En Allaah de Verheven weet het beste

 1. Zie meer hierover in de e-book Ramadhaan, blz. 23, voetnoot nr. 44.
 2. Zie meer hierover in de e-book Ramadhaan, blz. 45, voetnoot nr. 90.
 3. Een Saa’ is een maateenheid met een volume van ongeveer 3 liter en 280 ml. Hiermee stelde onze Profeet salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de Zakaat van droge landbouw producten zoals graan, rijst, dadels, rozijnen en andere producten mee vast. Omdat het hier om een volume gaat, verschilt het gewicht qua inhoud per product. Volgens Sheych Ibn ‘Oethaimien rahimahoe Allaah, weegt de inhoud van een Saa’ ongeveer 2040 gram aan graan. Een Saa’ kan minder wegen dan 2040 gram, wanneer de inhoud een licht product is, zoals dadels en rozijnen. Deze wegen minder dan graan of rijst.
 4. Fataawaa As-Siyaam blz. 111.
 5. Tharied: Een soort voedsel van die tijd.
 6. Deze Athar is overgeleverd door Addara Qotnie en authentiek bevonden door El-Albaanie.
  Dit is de mening van Sheych El-Islam Ibn Taymiyah, Ash-Shanqietie, Ibn Baaz, Ibn ‘Oethaimien en het permanente comité.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren