Terug naar vragen & antwoorden

Familiebanden onderhouden / verbreken

Mijn niet moslim ouders schenken alcohol wanneer ik bij hen ben op bezoek. Mag ik bij hen aan tafel? Als ik hen niet bezoek, is dit familiebanden verbreken?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Weet beste broeder dat de Islaam veel waarde hecht aan het onderhouden van familiebanden en deze zeker niet te verbreken.

in tal van Ahaadieth heeft De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam ons opgedragen om familiebanden te onderhouden.¹

Familie banden onderhouden behoort tot het geloof. Aboe Horayrah zei da de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

"وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيوم الآخِر، فَلْيصلْ رَحِمَهُ...".

رواه البخاري.

“En wie in Allaah en in de Laatste dag gelooft moet zijn familie banden onderhouden…”.  

Degene die de familie banden verbreekt, zijn straf wordt vervroegd in het nabije leven:

Aboe Bakrah radhiya Allaahoe anhoe zei dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

"مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ".

رواه أبو داود  والترمذي وابن ماجه. والحديث صحّحه الألباني في صحيح أبي داود.

"Er is geen zonde waar Allaah de bestraffing vervroegt in dit leven, naast wat Allaah bewaart aan bestraffing voor de zondaar in het Hiernamaals, dan de zonde van onrecht plegen (tegen anderen) en het verbreken van familiebanden."²

Familiebanden onderhouden moet niet ten koste gaan van uw godsdienst.

De Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft een moslim verboden om aan een tafel te gaan zitten waar alcohol wordt geschonken/gedronken.

Omar Ibn El-Khattaab radhiya Allaahoe anhoe zei dat de Profeet salla Allaahoe aleihi wasallam heeft gezegd:

"مَنْ كان يُؤْمِنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ فلا يَقْعُدَنَّ على مائِدَةٍ يُدَارُ عليْها الخمرُ... الحديث". رواه أحمد ، أبو يعلى والبيهقي.

وصحّحه الألباني في الإرواء ، حديث رقم 1949.

Interpretatie van de betekenis van de overlevering:

''Degene die in Allaah en de Laatste Dag gelooft, is voor hem niet toegestaan aan tafel te zitten waar alcohol wordt geschonken”.³

U hoort wel door te gaan met Da’wah bij uw familieleden en u hoeft de familiebanden niet te verbreken, mits dat uw godsdienst niet hieronder komt te lijden.

Maar wanneer er alcohol geschonken wordt, dan moet u vertrekken en absoluut niet blijven.

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Overgeleverd door El-Boekhaarie.
  2. Aboe Daawoed, At-Timidhie en Ibn Maajah. Authentiek bevonden door El Albaanie in Sahieh Abie Daawoed.
  3. Overgeleverd door Ahmed, Aboe Ya’laa en El Bayhaqie. Authentiek bevonden door El Albaanie in El-Irwaa-e Hadieth nr. 1949.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren