Terug naar vragen & antwoorden

Mag ik trouwen met iemand die in Haraam werkt?

Is het voor mij toegestaan om iemand te huwen die in Haraam werkt. Hij geeft aan spijt te hebben van het verleden en is bezig met het opstarten van een eigen bedrijf om zo spoedig mogelijk met Haraam te stoppen.

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

Het hebben van spijt is niet genoeg, alhoewel dit een van de voorwaarden van de Tawbah (berouw tonen tot Allaah) is. Het is wel een goed begin.

Wanneer iemand gezondigd heeft en Allaah hem/haar leidt, deze persoon de wil heeft om van de zonden af te komen, dan moet men bepaalde handelingen verrichten voordat men van een Tawbah kan spreken.

Tawbah heeft voorwaarden die in acht moeten worden genomen. De geleerden hebben gesteld dat wanneer de zonden enkel tussen een dienaar en Allaah zijn gepleegd en niet verbonden zijn aan de rechten van de schepping (van de mensen), dan heeft de Tawbah de volgende voorwaarden:

  1. Men dient oprecht te zijn in zijn Tawbah. Met andere woorden: men moet met de Tawbah het aanzicht van Allaah willen, Zijn beloning willend en Zijn straf vermijdend;
  2. Men dient onmiddellijk te stoppen met het zondigen;
  3. Men dient spijt te hebben van de begane zonden;
  4. Men dient zich voor te nemen (de intentie te hebben) die zonden nooit meer te zullen plegen.
  5. Dat de Tawbah geschiedt voordat het te laat is: voordat men doodgaat, of voordat Het Uur aanbreekt.
  6. En als de zonden verbonden zijn aan de rechten van de schepping (van de mensen), dan heeft de Tawbah een extra voorwaarde, namelijk: het teruggeven van de 'Madhaalim': het teruggeven van datgene wat van de benadeelde persoon/personen is gestolen, afhandig is gemaakt etc.

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, is er geen sprake van een geldige Tawbah.

Wanneer iemand Tawbah verricht, moet hij/zij zich ook ontdoen van de Haraam middelen.

Wanneer men bijvoorbeeld geld heeft verkregen door het verkopen van Haraam zaken zoals wijn, drugs, prostitutie-bedrijven, Ribaa (Woekerrente), gokken en dergelijke, dan is het starten van een zaak met dit geld ook Haraam. Dit, omdat hetgeen wat op Haraam is gebouwd ook Haraam is.

Maar wanneer men Halaal middelen (geld) heeft en hiermee een zaak wil beginnen, dan vragen wij Allaah de Verhevene om deze persoon succes te schenken en zijn zaak te zegenen.

Wat betreft het huwelijk van deze broeder met een zuster die bereid is om hem bij te staan, is een goed idee, mits aan de bovenstaande voorwaarden van Tawbah is voldaan.

De Profeet Mohammed salla Allaahoe ‘aleihi wasallam zei in een overlevering:

"إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ ...".

رواه الترمذي وحسنه الألباني في إرواء الغليل ، حديث رقم 1868 (6/266).

“Als iemand waarover jullie tevreden zijn betreffende zijn geloof en karakter, bij jullie een huwelijksaanzoek doet, huw hem dan…”.

Overgeleverd door At-Tirmidhie en Hasan bevonden door El-Albaaniein El-Irwaa-e Hadieth nr. 1868 (6/266).

En Allaah de Verhevene weet het beste.

De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren