Terug naar vragen & antwoorden

Regelgeving van een huwelijk zonder Waliyye

Ik ben een gescheiden vrouw. Mag ik met een man trouwen zonder toestemming van mijn ouders?

Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Alle lof komt Allaah toe, vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allaah, zijn familieleden, zijn metgezellen en degenen die zijn leiding volgen.

De toestemming van een Waliyye (in uw geval uw vader) voor een vrouw die wil hertrouwen is een voorwaarde voor de geldigheid van uw huwelijk.
Er is geen verschil tussen een vrouw die voor het eerst trouwt, een weduwe of een gescheiden vrouw.

Allaah de Verhevene zegt:

{فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}.

سورة النساء 25.

(Interpretatie van de betekenis van het vers):

{En huw hen (de vrouwen) met de toestemming van hun Ahl}¹.  

En ‘Ahl’ staat hier voor degene die de voogdij over de bruid heeft.

Uit de Soennah van Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam de volgende overleveringen:

‘Aisha radhiya Allaahoe ‘anhaa zei: de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"أَيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسّلْطَانُ وَلِيّ مَنْ لَا وَلِيّ لَهُ".

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغرهم. وصححه الألباني في إرواء الغليل 1840.

Elke vrouw die zonder de toestemming van haar Waliyye² trouwt, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig, haar huwelijk is ongeldig.

Als hij haar toch huwt, dan heeft zij het recht op een bruidsschat. En als zij onenigheid hebben, dan is de Sultane³ de Waliyye van degene die geen Waliyye heeft⁴.”

In een andere overlevering op gezag van ‘Imraan Ibn Hosain staat dat de Boodschapper van Allaah salla Allaahoe ‘aleihi wasallam heeft gezegd:

"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ".

رواه ابن حبان ، البيهقي وغيرهما. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7557 وإرواء الغليل رقم 1860 ومن قبله رقم 1858.

“Er is geen geldig huwelijk behalve met de toestemming van een Waliyye (een voogd) en twee rechtvaardige getuigen”⁵.  

En Allaah de Verhevene weet het beste.

  1. Soerat An-Nisaa-e 25.
  2. Waliyye: Hiermee wordt bedoeld degene die de voogdij heeft over de vrouw.
  3. Sultane: Hiermee wordt bedoeld degene die de regering vertegenwoordigt. Het kan een rechter, een jurist of een andere ambtenaar zijn.
  4. Overgeleverd door Aboe Daawoed, At-Tirmidhie, Ibn Maajah, Ahmed en anderen. Sahieh El-Irwaa-e nr. 1840.
  5. Overgeleverd door Ibn Hibban, El Bayhaqie. Tevens authentiek bevonden door Sheych El-Albaanie in Sahieh El-Djaami’ nr. 7557 en Irwaa-e El-Ghaliel nr. 1860 en 1858.
De zuivere Islaam
Volgens het begrip van de vrome voorgangers
Doneren